Ivo Verrijckt

Ivo Verrijckt

Al meer dan 40 jaar jouw persoonlijke bouwcoach voor bouwen met vertrouwen in de Antwerpse en Limburgse Kempen.

EPB: wat is het & hoe voldoe je aan de eisen in 2020 (gratis gids)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Je leest en hoort het overal; onze energiefactuur wordt er niet goedkoper op. De energiekosten voor aardgas zijn het afgelopen jaar maar liefst met zo’n 20% gestegen. 

Hoe dat komt? De klimaatdoelstellingen worden alsmaar strenger en men streeft steeds meer naar duurzame energiebronnen. Exit: fossiele brandstoffen. 

Om aan deze klimaatdoelstellingen tegemoet te komen, moet elke nieuwbouwwoning aan strenge energienormen voldoen (EPB). 

Dit is niet alleen gunstig voor het klimaat, maar ook voor je portemonnee. Je bespaart namelijk op torenhoge energiekosten die in de toekomst alleen nog maar duurder zullen worden.  

Zulke strenge energienormen gelden trouwens niet alleen voor nieuwbouwwoningen. Ook residentiële koopwoningen zullen in de toekomst onder handen genomen worden. 

epb nieuwbouwwoning

Voldoe je niet aan de energienormen voor residentiële koopwoningen? Dan zal je dit in de eerste plaats merken op je energiefactuur. Daarbovenop loop je de kans dat je woning op termijn ongeschikt wordt verklaard.

Je kunt er dus maar beter voor zorgen dat je woning – nieuwbouw of niet – future proof is, wil je niet voor onaangename verrassingen komen te staan. 

Zie je het bos door de bomen niet meer en klinken termen zoals EPB voor jou als chinees? Dat begrijpen we. 

Om je wegwijs te maken in de wereld van toekomstgerichte bouwnormen, schreven we dit blogartikel. 

Waar staat EPB voor? 

De afkorting EPB staat voor Energieprestatie en Binnenklimaat. Dit omvat de energieprestatieregelgeving omtrent nieuwbouwwoningen of renovatieprojecten. 

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd vanaf 1 januari 2006, moeten aan bepaalde energienormen voldoen.

huis bouwen nieuwbouw

Deze normen worden om de paar jaar verstrengd en zijn afhankelijk van enkele factoren, waaronder de bestemming van het gebouw en het jaar van de aanvraag. 

Voor nieuwbouw-wooneenheden worden deze normen over het geheel genomen, uitgedrukt in een maximaal E-peil en S-peil. 

E-peil: globale energieprestatie

Het E-peil is een algemene score die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw of woning is en wordt uitgedrukt in kWh/m2. 

Het maximale E-peil dat van toepassing is op je bouwproject, wordt bepaald door de datum van je bouwaanvraag. Hier gaan we later in het artikel dieper op in. 

De score is afhankelijk van een hele reeks factoren. Denk maar aan de thermische isolatie, luchtdichtheid en de compactheid van de woning. Ook vaste installaties, zoals verwarming & ventilatie beïnvloeden deze score. 

Het behalen van het vooropgestelde E-peil is één van de belangrijkste EPB-eisen. Het E-peil vormt dan ook de grondslag van de energieprestatieregelgeving. 

De algemene regel is eenvoudig. Hoe lager het E-peil is, hoe energiezuiniger de woning. Hoe hoger het E-peil, hoe dieper je dus in de buidel zal moeten tasten om de energiefactuur te betalen. 

Het maximale energiepeil wordt, zoals daarnet vermeld, steeds strenger. Indien je woning hier niet aan voldoet, mag je je verwachten aan een fikse boete. Daarnaast wordt het maximale E-peil verstrengt met 10%. 

Het is dus duidelijk. Voldoe je niet aan het vooropgestelde E-peil, dan zal je hiervoor – letterlijk – moeten boeten. 

Deze regel geldt echter ook andersom. Bouw je nog energiezuiniger dan de vooropgestelde normen? Dan kom je in aanmerking voor bepaalde subsidies of fiscale verminderingen van de Vlaamse overheid.

We spreken in dit geval over BEN-woningen. We bespreken dit onderwerp uitgebreid wat verderop in het artikel. 

S-peil: energie-efficiëntie van de gebouwschil

Redelijk recent mee opgenomen in de EPB-normen is het S-peil. Sinds 2018 vervangt het S-peil zijn voorgangers; namelijk het K-peil en de netto-energiebehoefte. 

Het S-peil of schilpeil geeft de zuivere isolatie- en ventilatiewaarde weer van de schil (muren, ramen en het dak) van een woning. Het vat alle energetische kwaliteiten van de schil samen tot één getal. 

In mensentaal uitgelegd: het S-peil illustreert hoe goed de schil van de woning bestand is tegen koude winterdagen en hete zomerdagen. 

Hoewel het S-peil mee wordt verwerkt in de berekening van de algemene energiescore van een nieuwbouwwoning, wordt dit getal ook als een afzonderlijk objectief beoordeeld. 

Hoe minder energie er nodig is om de temperatuur van de wooneenheid op peil te houden, hoe lager en hoe beter het S-peil.

Wat zijn de EPB eisen & normen? 

Je weet nu dat de EPB-eisen over het algemeen worden vastgelegd in een maximaal E-peil & S-peil. Laten we de EPB-eisen nu eens van dichterbij bekijken volgens het jaar waarin je een stedenbouwkundige vergunning hebt aangevraagd. 

Om ons te beperken tot de meest recente nieuwbouwwoningen, houden we geen rekening met de EPB-eisen van voor het jaar 2017. 

Tot slot beperken we ons tot de twee belangrijkste (en meest omvattende) normen, zijnde het E-peil en het S-peil. 

energie huis

EPB-eisen & normen 2018

Nieuwbouwwoningen waarvan de bouwvergunning werd aangevraagd tussen de periode van 1 januari tot en met 31 december 2018 moeten voldoen aan de maximumvereisten van een S31 peil & E40 peil. 

Nieuwbouw


Thermische isolatie 

Maximaal S31

EnergieprestatieMaximaal E40

EPB-eisen & normen 2019

Ten opzichte van 2018 is er voor bouwaanvragen tussen de periode van 1 januari tot en met 31 december 2019 niets veranderd. De EPB-eisen voor nieuwbouwwoningen blijven dezelfde. 


Nieuwbouw


Thermische isolatie 

Maximaal S31

EnergieprestatieMaximaal E40

EPB-eisen & normen 2020

Met de ingang van het nieuwe jaar, werden de EPB-eisen verstrengd. Het maximale S-peil blijft gevestigd op S31, maar het E-peil voor nieuwbouwwoningen werd verlaagd tot E35.

Nieuwbouw


Thermische isolatie 

Maximaal S31

EnergieprestatieMaximaal E35

EPB-eisen & normen 2021

Tegen 2021 is het de bedoeling dat alle nieuwe gebouwen ‘bijna-energieneutraal’ gebouwd worden. Dit betekent een E-peil hebben van E30 of lager. We spreken in dit geval van een BEN-woning of appartement. Ook het S-peil wordt in 2021 danig verstrengd. 

Nieuwbouw


Thermische isolatie 

Maximaal S28

EnergieprestatieMaximaal E30

BEN: bijna-energieneutraal bouwen met fiscale voordelen

Wat is een BEN-woning? 

Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen. We spreken van een BEN-woning, wanneer deze een E-peil heeft lager dan of gelijk aan E30. 

Het bijzondere aan BEN-woningen is dat hun energieverbruik voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water uitzonderlijk laag ligt. De energie die dan nog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald. 

Wat zijn de voordelen van een BEN-woning? 

Zoals daarnet reeds vermeld, wordt wie het beter doet dan de huidige EPB-verplichtingen, extra beloond. 

De voordelen van een BEN-woning kunnen in het totaal wel oplopen tot meer dan 10.000 euro. Dit voordeel staat uiteraard los van de besparing op je  energiefactuur. 

fiscale voordelen ben-woning

Je extra investeringen in een BEN-woning betalen zichzelf namelijk sowieso terug door een lage energiefactuur, elke maand opnieuw.

Hoe dan ook, we sommen de fiscale voordelen van een BEN-woning even kort voor je op. Wil je een gedetailleerd overzicht? Je mag ons gerust contacteren voor bijkomende informatie of neem even een kijkje op de site van de overheid. 

Let erop: aangezien BEN-woningen vanaf 2021 de standaard worden in Vlaanderen, is dit jaar (2020) de laatste kans om je financiële en fiscale voordelen op te strijken. 

#1 Je krijgt een korting op de onroerende voorheffing

Indien je een E-peil kan voorleggen dat gelijk is dan of lager is als E30, heb je recht op een vermindering van de onroerende voorheffing. Deze vermindering is afhankelijk van het jaar van de bouwaanvraag en het E-peil van je woning. 

Nieuwbouwwoningen waarvan de bouwaanvraag ingediend werd vanaf 1 januari 2016 krijgen 50% korting op hun onroerende voorheffing gedurende een periode van 5 jaar, indien de score zich tussen de E21 en E30 bevindt. 

Nieuwbouwwoningen met een E-peil lager dan of gelijk aan E20 krijgen een korting van maar liefst 100% (!) op hun onroerende voorheffing gedurende een periode van 5 jaar. 

Dit betekent dat, wanneer je kiest voor Verrijckt als bouwpartner, je geniet van een vermindering op je onroerende voorheffing van 100%. 

Onze nieuwbouwprojecten worden namelijk steevast opgeleverd met een E-peil van maximum E20. 

#2 Je kunt voordelig lenen 

Eigenaars van een BEN-woning kunnen profiteren van voordelige leningen. Ze hebben onder andere recht op een renteloze energielening, waarmee verschillende energiewerken kunnen uitgevoerd worden. 

Daarnaast bieden bepaalde banken een BEN-krediet aan als aanmoediging om voluit voor een bijna-energieneutrale woning te kiezen. 

Momenteel kan je hiervoor terecht bij Belfius en Triodos Bank. De exacte voordelen vind je op de site van de overheid terug.  

Besluit 

Energiezuinig en duurzaam bouwen is belangrijker dan ooit. De energieprijzen lopen steeds hoger op en ook residentiële koopwoningen worden op termijn strenger aangepakt. 

Investeren in een energiezuinig nieuwbouwproject, is dan ook een duurzame belegging naar de toekomst toe.

Als BEN-voorloper weten we dit als geen ander. Wij zorgen er dan ook voor dat elk opgeleverd project op een duurzame manier gerealiseerd wordt en volgens de meest toekomstgerichte bouwnormen.

Wil je graag nog wat meer informatie omtrent duurzaam bouwen? Dan mag je ons gerust contacteren. Wij beantwoorden je vragen met plezier. 

Wil je graag eens met ons samenzitten om je bouwplannen te bespreken? Dan verwelkomen wij je graag op een vrijblijvend inspiratiegesprek

Lees nog andere interessante blogs

Wat kost een totaalrenovatie in 2020?

Wat kost een totaalrenovatie in 2022?

Hoeveel budget heb je nodig om te renoveren? In dit artikel geven we een overzicht van de verschillende factoren die de prijs bepalen bij een totaalrenovatie.